About the collection

Welkom op Cinegraphica

Welcome to CinegraphicaVia deze blog wil ik liefhebbers van oude filmtechnieken laten kennis maken met mijn verzameling oud filmmateriaal. Een verzameling waarmee ik ongeveer midden 2006 begonnen ben.

Interesse in de filmgeschiedenis en filmtechniek had ik al lang, maar het idee om een verzameling op poten te zetten is er pas gekomen na het in handen krijgen van een oude Pathé-Lumière projector. Om de verzamelwoede toch wat onder controle te houden, concentreerde ik me op de periode tot de jaren 30. Ruim genomen van 1895 tot 1935. 

Toen de collectie groter werd is mijn aandacht verschoven naar filmmateriaal uit de de periode van voor de Eerste Wereldoorlog en ook optische speeltjes. Een aantal recentere stukken zijn ondertussen terug verkocht.


With this blog, I would like to introduce fans of old film techniques to my collection of old film material. A collection that I started around the middle of 2006.

I had been interested in film history and film technique for a long time, but the idea of starting a collection only came to me after I got hold of an old Pathé-Lumière projector. In order to keep my passion for collecting under control, I concentrated on the period up until the 1930s, broadly speaking from 1895 to 1935. 

As the collection grew, my attention shifted to film material from the period before the First World War and also to optical toys. Some more recent pieces have been sold in the meantime.
Gezocht - Wanted


Ik ben steeds op zoek naar materiaal om mijn verzameling aan te vullen. Heb je op zolder of in de kelder een oude filmprojector staan? Ken je iemand die me verder kan helpen? Was er iemand uit jouw familie actief in de film- of amusementswereld in de periode 1895-1930? Alle info is welkom! Donnaties zijn uiterst welkom, maar ik ben uiteraard ook bereid om zeldzame projectors te kopen.

I'm always looking for material to ad to my collection. Do you have an old projector somewhere in the attic or down in the basement? Do you know someone who can help me? Maybe someone in your family was active in the movie or amusement world during the period 1895 - 1930? All info is welcome! Donations are always welcome, but ofcourse I'm also prepared to buy rare projectors.
Gebruik van foto's - Use of pictures


Je bent vrij om mijn afbeeldingen te gebruiken mits bronvermelding naar mijn blog. Geef me ook een seintje indien je een foto gaat gebruiken.

You are free to use my pictures on condition that you refer to my blog. Please inform me if you use any of my pictures.
Contact


Indien je me een bericht per e-mail wil sturen kan je het contactformulier invullen.
You can contact me through mail or fill out the form


Enkele trefworden: Pathé - Gaumont - Edison - Warwick - Messter - ICA - Alef - Ernemann - Bing - Kinetoscope - Kinox - Debrie - Kinoptikon - Kinematograph - Cinématographe - Lumière - Kinora - Pathéscope - Mutoscope - Filmprojector - Filmcamera - Biokam - 35mm - 28mm - 17,5mm - 9,5mm - Movie Projector - Movie Camera - Projecteur Film - Camera Cinema - Filmprojektor - Filmkamera -  ...