Pathescope 28mm brochure 1915

Dit is een originele Amerikaanse reclamebrochure ter promotie van het brandveilige 28mm filmformaat. Er worden 4 verschillende types Pathé Kok projectoren voorgesteld en de Pathéscope filmcamera.This is an original American brochure for promoting the 28mm safety film. There are 4 different types of Pathé Kok projectors presented and also the Pathescope movie camera.

The Pathéscope Company Of America werd in 1913 opgericht in New York. Een paar jaar later werd er een ander filiaal geopend in Boston: The Pathéscope Company Of New England. Doel van de firma was het verdelen van het zogenaamde Pathéscope materiaal (= o.a. Pathé Kok projectors en films).

The Pathéscope Company Of America was founded in 1913 in New York. A few years later another department was opened in Boston: The Pathéscope Company Of New England. They distributed Pathéscope material around America (Pathé Kok projectors and movies).