Der Kinematograph 1913 Dr Carl Forch


Dit is een origineel exemplaar van het boek Der Kinematograph und Das Sich Bewegende Bild uit 1913, geschreven door Dr Carl Forch. Het is één van de belangrijkste technische boeken over de ontwikkeling van de filmtechnolgie van voor de eerste wereldoorlog en is tot op heden nog steeds een referentie voor heel wat onderzoekers.This is an original print from the book Der Kinematograph und Das Sich Bewegende Bild from 1913, written by Dr Carl Forch. It is one of the most important books about the development of movie technology before the first world war and it's still a reference for many investigators in the field of movie history.


Het is een zéér technisch boek en voor mij totaal onbegrijpelijk (uiteraard ook omdat het in het Duits is geschreven).
It is a very technical book and written in German, so I don't understand much of it.