Knittel 35mm filmprojector circa 1925
Dit is een 35 mm projector van Duitse makelij. Uit opzoekingen blijkt dat dit een projector is van de firma Knittel.
In eerste instantie zag ik in een Duitse catalogus dat een gelijkaardige projector werd toegeschreven aan de firma Knetsch, maar dit bleek achteraf niet te kloppen.Net zoals de mijn Seischab projector heeft deze projector een interessante vormgeving. De filmspoelen bevinden zich co-axiaal onder het lamphuis (net zoals de 16mm Zeiss projector in m'n verzameling).

De vlinder is wat versleten, maar verder lijkt alles aanwezig te zijn (inclusief houten kist). De projector heeft ook een extra arm achteraan. Dit diende om de film snel terug te spoelen.

This is a 35mm projector from Germany. After some investigation it looks like this is a projector from the manufacturer Knittel.
At first I found a similar projector in a German catalogue and there it was described as a projector from Knetsch, but that turned out to be wrong.
Just as my Seischab projector, this projector has an interesting design. The reels are mounted on the same axis beneath the lamphouse (just like the 16mm Zeiss Ikon projector in my collection).

The shutter is worn, but the projector seems to be complete (wooden transportation box included). There is an extra reel arm at the back of the projector. This was used for rewinding the film.


Daar waar de Seischab eerder bedoeld is als speelgoedprojector, lijkt deze Knittel toch een pak robuuster. De projector is ook groter en kan ook grotere filmspoelen houden. Wat datering betreft is het weer wat gokken. Op een gespecialiseerde veilingsite werd een gelijkaardige (maar gemotoriseerde) projector gedateerd op 1928 (zie foto hieronder).

This projector is much more sturdy than the Seischab projector and it can hold larger reels. I'm not sure about the production date. At a specialist auction a similar (but motorised) version was dated at 1928 (see picture beneath).

Knittel projector uit 1928 (Auction Team Breker, in de catalogus verkeerd omschreven als een projector van Knetsch)