Pathe Coq d'Or 9,5mm projector 1938


Dit is de minst oude projector uit mijn collectie, maar niettegenstaande is het een mooi stukje design en een zeldzaam verzamelobject. De projector kan zowel de kleine filmcassettes afspelen als de grotere spoelen als men tenminste de bijhorende spoelarmen aankocht (niet standaard meegeleverd). Ook de motor is een extra accessoire. Deze projector kan net zoals de Pathé Lux en de Pathé Baby projectoren de inkepingen bij de filmtitels herkennen, waardoor het filmbeeld enkele seconden blijft stilstaan.Dit exemplaar is in goede staat. Toch lijkt de motor niet krachtig genoeg om het geheel te laten draaien. Via de draaihendel werk het toestel echter perfect.

This is the least old projector from my collection, but it is a beautiful piece of design and a rare collector's item. The projector can play both the small Pathé Baby filmcassettes and the larger movie reels , at least if the extension arms were bought (not standard included). Also an engine could be bought as an extra accessory. This projector (just like the Pathe Lux and the Pathe Baby) can recognize the notches in the Pathé Baby films so that the film could remain stationary for several seconds (to project movie titles).

This copy is in good condition. Yet it seems that the engine is not powerful enough to run the projector. The device works perfectly when you use the handle.