Debrie Sept 35mm foto- en filmcamera vanaf 1923De Debrie Sept werd geproduceerd door de firma André Debrie vanaf 1923 tot ongeveer 1927. De camera bestond echter al wat langer. De eerste modellen werden geproduceerd door een Italiaanse firma F.A.C.T. (eind jaren tien). De camera had toen de naam Autocinephot. Van deze eerste modellen zouden er maar een 100-tal gemaakt zijn. Rond 1920 werd de naam veranderd naar Apparecchio Foto Cine Automatica Sept. Drie jaar later nam Debrie de naam Sept over en begon met de productie van deze camera.The Debrie Sept was produced by the firm Andre Debrie from 1923 until about 1927. The camera however existed already under another name. The first models were produced by an Italian firm FACT (late 1910's). The camera was named Autocinephot. Of these first models threre were only about 100 produced. Around 1920 the name was changed to Apparecchio Photo Cine Automatica Sept. Three years later the Debrie took over the production named the camera Sept.


Sept staat voor de zeven functies van dit apparaat: fototoestel, sequentie camera, filmcamera, diaprojector, filmprojector, vergroter en filmduplicator. Voor projectiedoeleinden moest je achteraan de camera een dopje verwijderen en er een lichtbron achter plaatsen (toverlantaarn).

De camera gebruikte 35mm film die je in metalen filmcassettes moest laden. Alles werd door een veermotor aangedreven.

Sept (or seven) stands for the seven features of this device: photo camera, sequence camera, movie camera, slide projector, filmprojector, magnifier and filmduplicator. If you wanted to use it as a projector you needed to remove a cap at the back and place a light source behind the camera. Everything was spring-motor driven.

The camera used 35mm film is special film drums.