Drie 35mm nitraat films van Pathe Freres 1906

Update: na het reviseren van de filmrol L'agent pris au piège, bleek dat deze filmrol nog een andere film bevatte. Op de spoel staat een filmverslag van de ramp met het oorslogsschip Iéna in Frankrijk. Op 12 maart 1907 vond er op dit schip een zware explosie plaats waarbij 117 mensen het leven lieten. Op het internet vind je vele verslagen en foto's over deze ramp. Op de filmbeelden zijn het schip na de explosie, de begrafenis en andere ceremonies te bekijken. Een uniek filmdocument!

Alle films zijn in bewaring bij het filmarchief in Brussel en er zijn ondertussen prints van gemaakt op veiligheidsfilm die te bezichtigen zijn op verzoek.Update: after reviewing the film reel L'agent pris au piége, I found out that there was another movie on this reel. It's a documentary about the disaster on the French army ship Iéna. On the 12th of march 1907 there was a huge explosion on the ship. 117 People died during this disaster. You can find various reports about this disaster. The footage shows the ship after the explosion, the funeral and other ceremonies. A unique historical ducument!

The movies are now kept at the Movie Archives in Brussels. They've made safety copies that are viawable on request,.


Deze drie films heb ik samen met de Cinématographe Lumière transformé Pathé gekocht. Het betreft hier drie zéér oude films van de firma Pathé. De films zijn van het uiterst brandbare nitraat materiaal. Indien ze in slechte conditie bewaard worden kunnen deze films ook vergaan.

These three nitrate films came with the Pathé-Lumière projector. They are three original 35mm movie from Pathé. Nitrate films are very flamable. The movies (if kept under bad conditions) also desintegrate easily.

De drie titels zijn:
Titles are:

Deux poids, deux mesures (1906)
L' agent pris au piège (1906) (Korte komische sketch).
Le fils du diable (1906)

Enkel van de laaste film heb ik meer info. Deze stamt uit 1906 en is van de hand van Charles-Lucien Lépine en duurt ongeveer 14 minuten. Met in de hoofdrol André Deed. Eén van de eerste Franse komieken van het witte doek.

Only from the last film I have some more information. It's from 1906 and is made by Charles-Lucien Mépine (duration about 14 minutes). Leading actor is André Deed. One of the first French comics of the silver screen.

Filmbeeld (scan) uit Fils Du Diable

Er is een niet-ingekleurde versie beschikbaar op YouTube

There is a non-colored version available on YouTube