Infoblad Edison films december 1913


Dit is een folderblad waar de nieuwe Edison films werden aangekondigd, die beschikbaar waren vanaf 26 december 1913 en 2 januari 1914. Deze folder was bedoeld voor de verschilldende bioscoopuitbaters uit Frankrijk maar ook uit België en Nederland.
De hoofdzetel van Films Edison bevond zich op de Rue des Petites-Écuries 61 te Parijs. De officiële agent voor België en Nederland was M. Reimers Eenberg, Place Brouckère 22 in Brussel. In een proefschrift van Ivo Blom over het pionierswerk van Jean Desmet blijkt dat ook hij films afnam bij Reimers Eenberg. Het proefschrift is in z'n geheel terug te vinden in pdf formaat: klik hierThis is a folder where the new Edison films were announced, which were available from December 26, 1913 and January 2, 1914. This leaflet was designed for the cinema owners from France but also from Belgium and the Netherlands.
The headquarters of Edison Films was on the Rue des Petites Ecuries-61 in Paris. The official agent for Belgium and the Netherlands was M. Reimer Eenberg, Place Brouckère 22 in Brussels. A thesis by Ivo Blom on the pioneering work of Jean Desmet, shows that Desmet also ordered movies from Reimer Eenberg.


Films die besproken worden (originele titel tussen haakjes):

L'Ombre de Grandleigh ( The Ghost Of Granleigh)
La Voix des Ancêtres (The Awakening Of A Man)
La Caste (Caste)
Le Naufrageur (A light On Troubled waters)

en verder ook nog de documentaire:

Le Danger des Mouches


Movies that are discussed (original title in brackets):

L'Ombre Grand Leigh (The Ghost Of Gran Leigh)
La Voix des Ancêtres (The Awakening Of A Man)
La Cast (Cast)
Le Naufrageur (Light On A Troubled waters)

and also the documentary:

Le Danger des Mouches