Twee Pathe Kok filmrollen 28mm

Twee weken geleden zag ik op de dagelijkse rommelmarkt in Brussel drie heel roestige 35mm filmblikken. Toen ik ze vastpakte voelde ik dat er ook effectief film in bleek te zitten. Na enige moeite kreeg ik één van de drie blikken open en tot mijn verbazing zat er geen 35mm maar 28mm film in, inclusief een eveneens door roest aangetaste 28mm spoel. De andere twee blikken kreeg ik echter niet open door de roest, maar ik heb ze wel mee naar huis genomen.
Thuis bleek er in het tweede blik ook een 28mm film op spoel (in betere staat) te zitten. In het derde blik zat een 16mm, maar deze film leed aan het gevreesde azijn syndroom, makkelijk te herkennen aan een penetrante azijngeur. Door een chemische reactie ontbindt de film helemaal. De 16mm film was reeds in verre staat van ontbinding.

Two weeks ago I saw on the daily flea market in Brussels three very rusty 35mm film cans. When I took them I felt that there was film inside of them. I got one of the three cans open and to my surprise there was not 35mm but 28mm film indisde the can, including a rusty 28mm reel. I could not open the other two boxes because of the rust, but I got them back home with me.
At home, the second can contained also a 28mm film reel (in better condition). In the third can there was a 16mm film, but this film suffered from the dreaded vinegar syndrome, easily recognized by a pungent vinegar smell.


De twee 28mm filmrollen waren bedekt met een roestige poederlaag. Beide films heb ik voorzichtig van hun spoelen gerold en met een licht bevochtigd zeem heb ik de de films afgestoft. De films bleken, ondanks de slechte bewaring, in goede conditie te zijn. Enkel aan het begin van de rollen zijn de perforaties licht beschadigd.

Op één rol zaten twee films, waarvan één volledig (Danse Serpentine) en ééntje zonder begin en eindtitels. Deze laatste laat o.a. een man zien die acrobatische trucks uitoefent met stoelen (zie scan).

The two 28mm film rolls were covered with a rusty powder. I rolled both films gently of there reels and with a slightly moistened cloth I dusted the films off. The films appeared to be, despite their poor preservation, in good condition. Only at the beginning there are slightly damaged perforations.

On one role there were two films, one complete (Danse Serpentine) and one without beginning and end titles. The second film shows a man, who performs acrobatic tricks with chairs (see scan).


De tweede rol bevat een film met een religieus verhaal (ook geen begin- en eindtitels). Op het eind zie je Jezus over het water lopen. Dit effect werd bekomen door een dubbele belichting van de film. Een effect dat reeds in de vroege jaren van de filmgeschiedenis gekend was ( o.a. door George Melies).

Wie misschien de titels van deze films kent mag dit zeker laten weten.

The second roll includes a religious story (no beginning and end titles). At the end you see Jesus walking on water. This effect was obtained by a double exposure of the film. An effect that was already known in the early years of film history (George MELIES).

If someone knows the titles of this movies, please let me know.