Gaumont Chrono VIIb 1905 - 1910


De Gaumont Chrono serie VII verscheen voor het eerst in de catalogus van oktober 1900. In de allereerste versie werd de overdracht naar de filmspoelen nog geregeld met kettingen, maar dit werd al snel vervangen door een overdracht via tandwielen.

Vanaf 1903 verscheen een nieuwe versie VIIb. Deze versie werd tot in 1912 nog verkocht.

The Gaumont Chrono series VII appeared for the first time in the catalogue of october 1900. In this first version transmission to the film reels was done by a chain, but this was soon replaced bij transmission by gears.

From 1903 a new version appeared the chrono VIIb. This version was sold until 1912.
De vlinder bevindt zich achter de lens.

Alles draait heel vlot en de originele spoelarmen zijn ook aanwezig. De projector kwam in zijn originele kist.

Bij het lot zaten ook nog enkele 35mm films van een latere periode. Eén enkel stukje film lijkt echter van een vroege periode te zijn. Het is een rolletjes van een paar meter lang en de film is ingekleurd met de hand. Dit stukje film dateert zeker van voor 1910, maar ik heb nog niet kunnen achterhalen uit welke film dit fragment afkomstig is.

The shutter is situated behind the lens.

Everything turns very smoothly and the original reel arms are also present. The projector came in it's original wooden box.


With the lot there were also some 35mm movies from a later period. One piece of film seems to be earlier. It's a little roll with a few meters of colored film (looks to be hand colored). The film dates from before 1910, but I haven't yet found it's origin.
Dit model kom je, in tegenstelling tot de chrono CM slechts sporadisch tegen.

In contrast to the chrono CM, you don't often find this model.


Foto van twee Gaumont VII projectoren, verschenen in het Magazine  The Optical Lantern and Cinematograph Journal (circa 1905). Het artikel gaat over het vermijden van het fenomeen 'flicker' door twee projectoren aan elkaar te koppelen (zie ijzeren stang tussen de twee projectorkoppen) en door beide projectoren een identieke film te laten vertonen.

Picture of two Gaumont VII  projectors, that appeared in the magazine The Optical Lantern and Cinematograph Journal (around 1905). The article describes a technique to avoid flicker by connecting two projector heads (see metal bar between the two projectors) and two show two identical movies synchronous.