Eduard Liesegang 35mm projector circa 1910 - 1915Raphael Eduard Liesegang was een Duitse chemist, fotograaf en ondernemer. De onderneming Ed. Liesegang oHG was bekend voor de productie van fotografisch papier en chemicaliën. Later breidde ze hun activiteiten uit naar optische instrumenten.

Raphael Eduard Liesegang was a German chemist, photographer and entrepreneur. The company Ed. Liesegang oHG was known for the production of photographic paper and chemicals. Later they expanded their activities to optical instruments.

Liesegang was een van de eerste Duitse verdelers van cinematografisch materiaal. De eerste filmprojector die ze op de markt brachten werd ingevoerd vanuit Engeland in 1896. In 1897 begonnen ze aan de productie van een eigen projector. In de loop der jaren werden heel wat modellen op de markt gebracht.

Liesegang was one of the first German distributors of cinematographic material. The first film projector that they put on the market was imported from England in 1896. In 1897 they started producing their own projector. Many models have been put on the market over the years.

Ik kan niet meteen de naam terugvinden van dit model, maar hij stamt wellicht uit het begin of midden van de jaren 1910.

I can not immediately find the name of this model, but it probably dates from the start or end of the 1910´s.De projector was eigendom van de Nederlandse cineast Henk van der Linden die de projector op zijn beurt jaren geleden had gekregen van een pater. Nadien heeft de projector nog in het Vlaams filmmuseum en -archief gestaan in Leuven totdat het museum werd gesloten.

The projector was owned by the Dutch filmmaker Henk van der Linden who received the projector from a priest many years ago. Afterwards, the projector stood in the Flemish film museum and archive in Louvain until the museum closed.


De projector maak gebruik van het slagsysteem om de film stapsgewijs te projecteren. Het verlichtingssysteem ontbreek.

The projector uses a beater movement. The lighting systems is missing.