Jean Schoenner projecting phenakistsicope mechanism (circa 1895 - 1900)


Update: Ik heb de passende toverlantaarn gevonden.
Update: I have found the matching magic lantern.

Dit apparaat werd aangeboden op een veiling in Engeland. Het heeft een Duits patent nummer (D.R.P.  71339). Dit nummer wordt in de patentendatabank toegeschreven aan Jean Schoenner. De Kinematoscope van Jean Schoenner uit mijn verzameling heeft hetzelfde patent nummer. Het was een Duits patent gebaseerd op een uitvinding van de Fransman Georges Demeny.

This device was offered at an auction in England. It has a German patent number (D.R.P. 71339). This number is attributed to Jean Schoenner in the patent database. The Kinematoscope by Jean Schoenner from my collection has the same patent number. It was a German patent based on an invention of the Frenshman Georges Demeny.
 

Het apparaat moet in een (speciaal daarvoor ontworpen) toverlantaarn geplaatst worden tussen de lichtbron en de lens, om zo bewegende beelden te projecteren. 

The device must be placed in a (specially designed) magic lantern between the light source and the lens, in order to project moving images.
Het apparaat bestaat uit een draaihendel dat een metalen schijf met verschillende tanden laat draaien. Rechts van deze schijf (zie foto hierboven) bevindt zich een sluiterwiel zoals je ook filmprojectoren kan terugvinden. Het sluiterwiel wordt aangedreven via de inkepingen in de getande schijf.

The device consists of a crank that rotates a metal slotted disc. To the right of this disk (see photo above) is a shutter wheel. The shutter wheel turns by means of the slotted disc.

Het filmmuseum in Turijn heeft een volledig exemplaar inclusief toverlantaarn. Met dankt aan Lester Smith voor onderstaande foto.

The film museum in Turin has a complete system including magic lantern. Thanks to Lester Smith for the photo below.De geanimeerde schijf kan je op het apparaat plaatsen. De schijf bestaat uit een ronde film met 24 ingekleurde beelden, aan beide zijden afgedekt met karton en bijeen gehouden door een metalen ring aan de buitenkant.

You can place the animated disc on the device. The disc consists of a round film with 24 colored images, covered on both sides with cardboard and held together by a metal ring on the outside.

Er zijn vijf schijven bij het apparaat. De film is bij de meeste schijven gekrompen. De schijf in de beste staat kan je in de onderstaande afbeelding bekijken.

The device came with five animated disks. The film has shrunk with most disks. The disc in the best condition can be seen in the image below.

De korte animaties zijn gebaseerd op de chronofotografische opnames van Etienne-Jules Marey en George Demeny.

The short animations are based on the chronophotographic recordings of Etienne-Jules Marey and George Demeny.Click picture to enlarge image


Andere pre-cinema systemen die bewegende beelden konden projecteren aan de hand van een draaiende schijf kan je terugvinden op deze infopagina van Stephen Herbert.

Other pre-cinema systems that could project moving images with animated discs can be found on this information page of Stephen Herbert.