Ikonograph 17,5mm film around 1905


De Ikonograph Co. of America was een Amerikaanse firma gevestigd in New York. Rond 1905 bracht deze firma een projector en enkele films uit op het 17,5mm formaat. De film is van het brandbare nitraat materiaal. 

The Ikonograph Co. of America was an American company based in New York. Around 1905, this company released a projector and a few films in the 17.5mm format. The film is made of flammable nitrate material.

Enoch J. Rector was de uitvinder en producent van de projector. De eerste Ikonograph projector kwam rond 1902 op de markt.

Enoch J. Rector was the inventor and producer of the projector. The first Ikonograph projector came on the market around 1902.

De projector was vrij eenvoudig, maar wat wel interessant was, is dat je de projector kon terug draaien. Je kon de films met andere woorden van achter naar voor afspelen. De films die werden gebruikt lijken erg op de 17,5mm film van Biokam of Ernemann. De Ikonograph films hadden ook een centrale perforatie per beeld. Alleen was de perforatie iets breeder dan bij Biokam of Ernemann.

The projector was very simple, but what's interesting is that you could turn the projector backwards. In other words, you could play the films from back to front. The films that were used are very similar to the 17.5 mm film from Biokam or Ernemann. The Ikonograph films also had a central perforation per image. The perforation was slightly wider than the Biokam or Ernemann films.


De film heeft een lengte van 15 feet (zo'n 4,5 meter) en is ononderbroken. Je kan de film dus eindeloos afspelen. Hoeveel film de catalogus van Ikonograph bevat weet ik niet. Deze film heeft het nummer 6. Een catalogus met alle films ben ik nog niet tegen gekomen.

The film has a length of 15 feet (about 4.5 meters) and is looped. You can play the film endlessly. I do not know how much movies the Ikonograph catalog contains. This film has the number 6. I haven't found a film catalog.